Public Affairs

V oblasti Public Affairs zajišťuje Benes Consulting Group pro své klienty následující služby:

Legislativní monitoring

Prosazování legislativních změn, zastupování klienta

Prezentace klienta a jeho produktů

Komunikace k Evropské unii

Spolupráce na projektech financovaných evropskými fondy