Project Management

Nejsme jen partnery v oblasti komunikace. V určitých případech, kdy je to vhodné nebo nutné v důsledku nedostatečné časové kapacity klienta, přebíráme řízení celých projektů. Navrhujeme a implementujeme v této oblasti řešení šitá na míru potřebám našich klientů. Ať už jde o projekty malé nebo velké, vždy se snažíme navrhnout taková řešení, která prostě fungují.

Ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery poskytujeme konzultace při uvádění nových produktů a služeb na trh. Součástí naší nabídky je monitoring konkurence, příprava SWOT analýzy, doporučení v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zpracování design manuálů či konzultace při přípravě logistické a distribuční podpory při uvádění produktu na trh.