Tiskové centrum - SOLUS

Češi v roce 2016 uhradili rekordní sumu ze závazků po splatnostI

Společnost: | Štítky: 11.04.2017

Občané zapsaní v registru klientských informací SOLUS v roce 2016 uhradili téměř 5,2 miliardy korun ze svých závazků po splatnosti evidovaných v Registru fyzických osob. Je to o 12 % více, než v roce 2015, a zároveň jde o historicky nejvyšší splacenou částku od vzniku sdružení SOLUS v roce 1999.

Sdružení SOLUS poskytlo více než 22 tisíc výpisů z rejstříků

Společnost: | Štítky: 22.03.2017

Sdružení SOLUS vystavuje občanům a firmám stále častěji výpis o tom, jaké údaje o nich v registrech klientských informací eviduje. Za dobu své existence takto poskytlo již více než 200 tisíc výpisů, jen v roce 2016 to bylo více než 22 tisíc výpisů.

Aplikace SMS Výpis je nově dostupná i na zařízeních Apple

Společnost: | Štítky: 09.03.2017

Oblíbená aplikace SMS Výpis je nově dostupná na App Store pro zařízení s operačním systémem iOS. Spotřebitelé díky ní mohou průběžně ověřovat svou platební historii v Registru fyzických osob SOLUS, a informaci o případné evidenci dluhu po splatnosti získají do jedné minuty od odeslání požadavku.

Češi splácí staré dluhy

Společnost: | Štítky: 12.01.2017

Podíl občanů s dluhem po splatnosti zapsaných v registru fyzických osob SOLUS klesl ke konci roku 2016 na 7,44 % (oproti 8,09 % ke konci roku 2015). Tento podíl se snižuje ve všech krajích České republiky: v Libereckém kraji se dostal na konci roku pod desetiprocentní hranici (9,93 %), ve Zlínském kraji a na Vysočině dokonce pod hranici pěti procent.

SOLUS plní požadavky nového zákona o ochraně spotřebite

Společnost: | Štítky: 19.07.2016

Sdružení SOLUS se jako první a největší provozovatel registrů klientských informací v ČR přihlásilo k dodržování požadavků nového zákona o ochraně spotřebitele. Novela zákona o ochraně spotřebitele byla schválena Senátem na konci minulého roku, a stanovila půlroční lhůtu pro přizpůsobení registrů zákonné úpravě.

Sdružení SOLUS přijalo 5 nových členů, celkem má 53 členů

Společnost: | Štítky: 02.05.2016

Sdružení SOLUS neustále zvyšuje přidanou hodnotu ochrany spotřebitele a členských společností, a to prostřednictvím komplexnějšího pohledu na závazky klientů jeho členů. Za uplynulých 8 měsíců se členská základna sdružení SOLUS rozšířila o 10 společností. Rostoucí zájem o členství dokládá snahu firem ještě lépe prověřovat bonitu klientů a u některých z nich také v předstihu plnit očekávané požadavky vyplývající z vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

Za první čtvrtletí přibylo v registru SOLUS 1,163 mld. dluhů

Společnost: | Štítky: 20.04.2016

Sdružení SOLUS eviduje obrovské rozdíly v platební morálce občanů v různých regionech České republiky. Zatímco na Mostecku má aktuální dluh po splatnosti v Registru fyzických osob 18 dospělých ze sta, ve Žďáru nad Sázavou je to v průměru jen 4,5.

Občané se dozví rychleji, jaký mají záznam registru SOLUS

Společnost: | Štítky: 25.02.2016

Sdružení SOLUS zjednodušilo pro občany proces žádosti o elektronický výpis z registru fyzických osob. Nově se proces získání cenově výhodnějšího elektronického výpisu zrychlí v ideálním případě na 2 dny.

Platební morálka občanů se na konci roku zlepšila

Společnost: | Štítky: 03.02.2016

Počet občanů s dluhem po splatnosti zapsaných v Registru fyzických osob SOLUS na konci roku poklesl. K 31. prosinci 2015 evidovalo sdružení SOLUS ve svém negativním registru dluh po splatnosti u 8,09 % dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,12 % k 30. 9. 2015). Celkem evidoval SOLUS ke konci roku více než 700 tisíc občanů s dluhem po splatnosti u některého ze svých členů.

Nejvíce neplatičů mezi podnikateli pochází z Ústeckého kraje

Společnost: | Štítky: 07.01.2016

Ke konci listopadu evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru IČ více než 61 tisíc firem a podnikatelů se závazkem po splatnosti. Podobně jako v případě nepodnikajících občanů patří mezi nejvíce problematické regiony Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj.

Sdružení SOLUS v předstihu plní budoucí požadavky legislativy

Společnost: | Štítky: 14.12.2015

Sdružení SOLUS splnilo připravované budoucí požadavky evropské legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. Sdružení SOLUS také přijalo nové členy: telekomunikační společnost PODA a.s., úvěrovou společnost creditON.cz, s.r.o. a společnost Benefi a.s., provozovatele stejnojmenné platformy pro P2P půjčky mezi spotřebiteli. Členská základna se tak rozšířila na 49 členů z různých ekonomických sektorů.

STEM/MARK: 40 % občanů je připraveno zamlčet neuhrazený dluh

Společnost: | Štítky: 19.11.2015

Pokud chtějí úvěrové firmy odpovědně posoudit schopnost klienta splácet, nemohou se spolehnout pouze na informace poskytnuté žadatelem o půjčku. Čtyřicet občanů ze sta by totiž při žádosti o půjčku zamlčelo fakt, že mají u jiné společnosti dluh po splatnosti. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM/MARK pro sdružení SOLUS. Jen 10 % z těchto občanů si přitom uvědomuje, že se tím může dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

Počet dlužníků v prodlení ve 3. čtvrtletí mírně rostl

Společnost: | Štítky: 20.10.2015

Počet občanů s dluhem po splatnosti zapsaných v Registru fyzických osob SOLUS vzrostl poprvé od září 2014. K 30. září 2015 evidovalo sdružení SOLUS ve svém negativním registru dluh po splatnosti u 8,12 % dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,10 % k 30. 6. 2015). Celkově eviduje SOLUS přibližně 700 tisíc občanů s dluhem po splatnosti u některého ze svých členů.

Zonky.cz je prvním poskytovatelem P2P půjček ve sdružení SOLUS

Společnost: | Štítky: 30.09.2015

Platforma pro P2P půjčky Zonky se stala členem sdružení SOLUS. Díky registrům klientských informací může zvýšit bezpečí půjček mezi osobami, které přes platformu Zonky půjčky poskytují i čerpají. Provozovatelem Zonky je a členem sdružení SOLUS se stala společnost Different Money s.r.o.

Pětina dlužníků uhradí dluh v registru SOLUS, protože chce úvěr

Společnost: | Štítky: 09.09.2015

V prvním pololetí letošního roku uhradili občané zapsaní do Registru fyzických osob sdružení SOLUS závazky po splatnosti v celkové výši 2,56 miliardy korun. 77 tisíc osob doplatilo své závazky po splatnosti evidované v Registru FO zcela – tyto osoby se tak i díky činnosti sdružení SOLUS vyhnuly osobnímu bankrotu či exekuci, které v případě dlouhodobě nesplácených závazků dříve nebo později dlužníka bohužel postihnou.

Počet dlužníků v prodlení klesá ve všech krajích ČR

Společnost: | Štítky: 22.07.2015

Počet osob v prodlení s úhradou svých splatných závazků zapsaných v Registru fyzických osob sdružení SOLUS klesl již třetí čtvrtletí v řadě. K 30. červnu 2015 evidovalo Sdružení v Registru fyzických osob dluh po splatnosti u 8,10 % dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,18 % k 31. 3. 2015).

Sdružení SOLUS má nové vedení

Společnost: | Štítky: 07.05.2015

Členské společnosti zvolily na příští dva roky předsedu a místopředsedy Rady sdružení SOLUS, která je řídícím a statutárním orgánem Sdružení. Cílem vedení je, aby sdružení SOLUS i nadále přispívalo k ochraně členských společností a jejich klientů v jejich vzájemných smluvních vztazích, vzdělávalo spotřebitele v oblasti financí a především přispívalo svojí činností k prevenci, neboť prověření platební schopnosti klienta je vždy lepším řešením, než nákladné a méně efektivní řešení neuhrazených závazků formou exekucí a soudních řízení.

Pozitivní trend potvrzen: dlužníků v Registru SOLUS opět ubylo

Společnost: | Štítky: 27.04.2015

Ke konci 1. čtvrtletí 2015 evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob dluh po splatnosti u 8,18 % dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,23 % k 31. 12. 2014). K poklesu počtu osob, které nejsou schopny plnit své závazky u členů sdružení SOLUS, tak došlo již ve druhém čtvrtletí v řadě.

SAZKA vstoupila mezi členy sdružení SOLUS

Společnost: | Štítky: 24.03.2015

Sdružení SOLUS přijalo mezi své členy společnost SAZKA a.s., která se stává se svou značkou SAZKAmobil devátým telekomunikačním operátorem ve Sdružení.

Platební morálka klientů se ve 4. čtvrtletí 2014 zlepšila

Společnost: | Štítky: 02.02.2015

Ke konci roku 2014 evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob dluh po splatnosti u 8,23 % dospělých obyvatel ČR. To je sice jen nepatrně nižší číslo, než k 30. 9. 2014, ale po dvou čtvrtletních zhoršeních je to obrat k lepšímu.

Výpisy z Registru fyzických osob odesílá SOLUS častěji přes SMS

Společnost: | Štítky: 11.12.2014

Svou platební morálku a historii kontroluje v negativním registru SOLUS stále více občanů. Počet elektronických výpisů zaslaných prostřednictvím SMS již od roku 2012 překračuje počet výpisů zaslaných v tradiční papírové formě. Také proto spustilo sdružení SOLUS nový web www.SMSVypis.cz.

Závazek po splatnosti v registru SOLUS má 8,24% dospělé populace

Společnost: | Štítky: 20.11.2014

Počet obyvatel ČR evidovaných se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS se ve třetím čtvrtletí zvýšil ve všech krajích České republiky. K 30. září 2014 evidovalo sdružení SOLUS závazky po splatnosti u 8,24 % dospělé populace ČR (oproti 8,07 % k 30. červnu 2014). Fakticky se tak zvýšil počet osob zapsaných v negativním registru sdružení SOLUS o několik tisíc osob.

Sdružení SOLUS varuje před podvodníky

Společnost: | Štítky: 01.10.2014

Sdružení SOLUS varuje před podvodným jednáním společnosti WEKOR media s.r.o., která provozuje internetové stránky ŘešímeRegistry.cz a nabízí odstranění záznamu z registru dlužníků.