KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA MĚNÍ PRAVIDLA POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ

Společnost: | Štítky: 13.06.2016

- Komerční pojišťovna (KP) vstupuje na trh majetkového pojištění, - KP odstranila riziko podpojištění, klient nestanovuje výši pojistné částky, - V případě škody na nemovitosti uhradí KP vždy celou částku potřebnou pro uvedení do původního stavu, - Při škodě nad 20 % ceny nemovitosti přebírá KP splátku hypotéky, - Při totální škodě (nemovitost je neobyvatelná) hradí Komerční pojišťovna nájemné do výše až 10 tisíc Kč měsíčně, - Nové produkty majetkového pojištění jsou určeny výhradně klientům Komerční banky a Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS).